Фалшиви новини и дезинформация

Етични ръководни принципи за лекарската дейност

Много хора говорят за т.нар. „Хипогратова клетва“. Тази обаче не е правно обвързващ документ.
 
Правно обвъзрващ документ обаче е етичното ръководство за упражняване на лекарска дейност.
 
Това е извадка от етичното ръководство за територията, на която аз работя.
 
 
***
 
Лекарят (1) или лекарката упражняват професията си съзнателно и отговорно и зачитат лекарската тайна.
 
Лекарят поема отговорност за диагностиката и лечението на пациентите си. Благополучието на пациентите стои над всички останали интереси. Задача на лекарят е да предпази пациента от вреди, да не причинява вреди и да мотивира пациентите за здравословен начин на живот.
 
Лекарят уважава правото на пациента за самоопределение. Той обяснява на пациента и евентуално на неговите лица за контакт неговото заболяване и възможни лечения изчерпателно и разбираемо, така че да може да бъде взето общо решение.
 
Леарят се грижи за признателно, доброжелателно и уважително общуване с пациенти, колеги и други професионални групи. Лекарят уважава решенията и действията на колегите си.
 
Лекарят запазва и развива специализираните си знания и способности чрез продължаващо през целия си живот обучение. В рамките на лекарското обучение и образование преподаващите и учещите се срещат с взаимно уважение. Тук преподаващите носят особена отговорност.
 
Лекарят уважава достойнството на своите пациенти и лекува всички свои пациенти по актуалните принципи на медицинската наука, независимо от възраст, увреждания, религия, политическа принадлежност, етнически произход, социален статус и сексуална ориентация.
 
Поставянето на медицинска индикация за лечение като основен елемент на лекарската професия и идентичност трябва да е свободно от немедицински движещи мотиви и въздействия. Икономически интереси не могат да са решаващи за доставянето на медицински услуги.
 
 
(1) По причини за по-добра четливост не се ползва едновременно мъжката и женската езикова форма. Всички употребени личностни наименования важат едновременно за двата пола.
 
Тези етически ръководни принципи са изработени от Работна група „Етичен съвет“ на Лекарската камара Вестфалия-Липе (ЛКВЛ) и приети с решение на Управителния съвет на ЛКВЛ на 15.06.2016,
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *